Vrancea: Este nevoie de suplimentarea sălilor de clasă și a posturilor didactice

Share:


În cadrul ședinței Colegiului Prefectural, care s-a desfășurat joi, 27 august, au fost discutate măsurile dispuse la nivelul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea pentru începerea anului școlar 2020 – 2021, în condiții optime. De asemenea, s-a avut în vedere și raportul cu privire la acțiunile de control și prevenire în domeniul relațiilor de muncă raportate la legislația incidentă și la politicile și strategiile adoptate la nivel național. 

Astfel, ISJ Vrancea a menționat că cele trei scenarii stabilite pentru începerea noului an școlar au fost dezbătute la nivel de unitate școlară, cu cadrele didactice și comitetele de părinți. În ceea ce privește capacitatea și posibilitatea adaptării la normele igienico-sanitare a unităților de învățământ, situația este următoarea: 

  • în județul Vrancea vor funcționa 453 de unități școlare, dintre care 113 cu personalitate juridică și 340 de structuri. De asemenea, pe lângă cele 2.265 de formațiuni de studiu, vor fi 680 create suplimentar prin reorganizarea colectivelor de elevi;
  • în prezent, sunt disponibile 2.231 de săli, fiind nevoie de o suplimentare cu 157 de săli de clasă. 53 dintre acestea nu pot fi asigurate în unitatea școlară, ci în altă locație din comunitate. În municipiul Focșani, sunt șapte unități care au nevoie de suplimentarea spațiilor școlare, șapte grădinițe cu program prelungit (34 de săli), iar la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” cinci săli. Totodată, la nivelul județului mai sunt două școli care nu pot asigura spațiul necesar desfășurării procesului de învățământ: Școala Gimnazială Șerbănești (trebuie suplimentate încă două clase) și Școala Gimnazială Slobozia Bradului (trebuie suplimentate 57 de săli). 
  • În 998 de săli de clasă pot fi asigurate dispozitive electronice pentru desfășurarea orelor în regim online. Cei mai mulți elevi sunt din mediul rural – 10.836, iar 16.591 de elevi nu dispun de dispozitive pentru participarea online la cursuri. 
  • De asemenea, este nevoie de o suplimentare a normelor cu 582 de posturi didactice și 175 de norme nedidactice. 

ISJ Vrancea, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Vrancea și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență vor lua decizia la cum se vor desfășura cursurile, după data de 1 septembrie.

Sursa foto: Facebook Instituția Prefectului județul Vrancea 

Share:

Lasă un răspuns