APIA Botoșani: fermierii pot depune cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru motorină

Share:
Sursă foto: BotosaniNews.ro

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Botoșani anunță că până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, se depun cererile de plată  pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie – 30 iunie 2020 (trim. II al anului 2020).

„Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator / reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite”, se arată în comunicatul APIA Botoșani.

Lista documentelor necesare pentru sectorul vegetal, pentru sectorul zootehnic  și pentru cel al îmbunătățiri funciare o găsiți aici.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma „conform cu originalul”.

„Cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc) / servicii poștale / încărcate pe serverul extern pus la dispoziție de APIA (accesibil de pe internet la adresa http://213.177.4.194:8084/) / depuse direct la sediul Centrului județean unde este depusă cererea de acord de finanțare”, se mai arată în respectivul comunicat.

SURSĂ: APIA Botoșani

Share:

Lasă un răspuns