S-au semnat zece contracte de finanțare nerambursabilă, la Bacău

Share:


În Sala Mare de ședințe a Consiliului Județean (CJ) Bacău au fost semnate marți, 11 august, contractele pentru cele zece proiecte care vor fi finanțate în baza Legii nr. 350/2005. Conform comunicatului de presă al CJ Bacău, au fost revizuite prioritățile privind finanțarea de la bugetul propriu al activitităților nonprofit pentru anul acesta, având în vedere situația generată de pandemia de COVID-19. Prin urmare, vor fi finanțate doar activități nonprofit aferente domeniului social. 

Anul acesta a fost un an special, în care a trebuit să regândim strategia de alocare și prioritățile privind finanțarea proiectelor, ținând cont de condițiile actuale generate de pandemia de Covid-19. Pornind de la specificul perioadei pe care o parcurgem, nevoile existente la nivelul societății și  imperativitatea continuării investițiilor în curs – ca premiză a dezvoltării economice și a creșterii competitivității regionale – am redirecționat sumele care au fost alocate domeniilor cultural și sport, prioritar către domeniile sănatății și social. Am ales să ne implicăm în rezolvarea problemelor de ordin medical și social ale comunității fără însă a opri sau a încetini ritmul investițiilor aflate în curs. Sănătatea, siguranța și dezvoltarea județului au fost prioritățile pe care le-am avut în vedere în acest an”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău, conform comunicatului. 

Cele zece proiecte selectate sunt în valoare de 406.000 lei și răspund la problemele diferitelor categorii de persoane vulnerabile sau aflate în situații de risc, copii, tineri, vârstnici. Proiectele aprobate sunt următoarele:

 1. Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți – Asociația SOS Satele Copiilor România:

  Proiectul are ca obiectiv prevenirea separării de familie pentru un număr de 134 de copii din comunele Hemeiuș, Gârleni, Racova, Blăgești. 

 2. Educația azi, între artă și știință –  Asociația Bronx People:

  Proiectul are ca obiectiv facilitarea integrării sociale pentru 54 de copii din centre de tip familial, prin promovarea educației și adaptarea la online.

 3. Alături de copiii din sate! – Fundația de Sprijin Comunitar:

  Proiectul are ca obiectiv asigurarea unui program de suport social, emoțional și educațional pentru 200 de copii din satele comunelor Stănișești, Dealu Morii, Colonești, Răchitoasa și Moșteni. Vor fi caravane cu voluntari.

 4. Sprijin și solidaritate – Asociația Lumina:

  Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unui program suport în contextul pandemiei de COVID-19 pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții pacienților diagnosticați cu boli cronice/ incurabile, precum și familiile acestora. Va exista un sistem integrat de servicii: medicale, de consiliere psiho-socială-emoțională, de asistență socială și de sprijin emoțional.

 5. O viață demnă pentru bunicii noștri – Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie România:

  Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele vârstnice lipsite de posibilități materiale, aflate în limita subzistenței.

 6. Fiecare merită o șansă! – Fundația Sfântul Ioan Bosco:

  Proiectul are ca obiectiv asigurarea unui cadru adecvat, necesar dezvoltării unor deprinderi de viață independentă a tinerilor aflați în dificultate prin facilitarea integrării socio-profesionale prin dobândirea independenței. De asemenea, va sprijini copiii din grupurile defavorizate în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare, prevenirea abandonului școlar în cadrul Centrului de zi „Dominic Savio”.

 7. Copiii colorează viața 2020 – Asociația Papillon Clinique:

  Proiectul are ca obiectiv prevenirea abandonului școlar în rândul copiiilor din învățământul preșcolar cu tulburări de dezvoltare și învățare, prin implicarea a 30 de cadre didactice și indirectă a părinților/ reprezentanților legali ai copiilor.

 8. RE-START Centrul de zi – Fundația Sfântul Ioan Calabria:

  Proiectul are ca obiectiv relansarea serviciilor de tip Centru de Zi pentru copiii aflați în dificultate în localitatea Răcăciuni, după perioada declarată stare de alertă.

 9. Servicii de recuperare inovative pentru copii și tineri – Asociația Centrul Daniel:

    Proiectul are ca obiectiv creșterea calității vieții copiilor și tinerilor cu dizabilități sau boli        invalidante prin utilizarea mijloacelor tehnologice moderne în procesul terapeutic, sprijinirea integrării sociale a acestora și instruirea părinților, în contextul creat de pandemie.

 10. Centrul rezidențial – a doua viață pentru vârstnici! – Asociația Sf. Voievod Ștefan Cel Mare-Hârja:

    Proiectul are ca obiectiv adaptarea serviciilor de îngrijire acordate vârstnicilor instituționalizați la efectele pe termen lung ale pandemiei. 

Sursa foto: Consiliul Județean Bacău

 

 

Share:

Lasă un răspuns