ITM Neamț: amenzi de peste 300.000 lei după controalele efectuate

7
0
Share:
Foto: igj.ro


În perioada 01 – 31.08.2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA AUGUST:

În această lună, s-au efectuat 242 de controale, ocazie cu care s-au constatat 198 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi s-au dispus 198 de  măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 134 de sancţiuni contravenţionale din care 26  amenzi în cuantum de 329.500 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna august, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 132  vizite de control şi evaluare la angajatori, au constatat un număr de 98 abateri de la prevederile legale şi au dispus 99 de  măsuri pentru remedierea deficienţelor.

Un număr de 76 angajatori au fost sancţionaţi cu 98 sancţiuni contravenţionale, din care 83 avertismente contravenţionale şi 15 amenzi în cuantum  de 45.000 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 14 evenimente de muncă. Împrejurările cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost datorită căderii de la acelaşi nivel, utilizării  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă şi  accident de circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

La un angajator din domeniul extracţiei materialelor de construcţii au fost oprite de la funcţionare două echipamente de muncă care prezentau pericol pentru sănătatea şi securitatea în muncă a salariaţilor.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna august, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 110 controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au  dispus 99 de măsuri şi au aplicat în total 36 de sancţiuni contravenţionale din care 11  amenzi în cuantum de 284.500 lei şi 25  de avertismente contravenţionale  pentru încălcări ale prevederilor  Legii nr. 53/2003-Codul muncii,republicată, modificată şi completată şi  ale H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La 7 angajatori,inspectorii de muncă au identificat un număr de 14 persoane care prestau muncă nedeclarată, dintre care 12 persoane prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, iar 2 persoane au fost depistate că prestau activitate în perioada în care contractul individual de muncă era suspendat.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată , au fost dispuse 7 măsuri pentru remedierea deficienţelor  şi au fost aplicate 7 amenzi în cuantum de 280.000 lei. Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: construcţii,creşterea animalelor, facilităţi de cazare, activităţi de divertisment,prelucrarea lemnului, întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 26 de măsuri, iar 4 angajatori au fost sancţionaţi cu 4 avertismente contravenţionale.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 15 contracte colective de muncă.

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA AUGUST:
 2. Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada stării de alertă, instituită prin Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având în vedere necesitatea asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul  SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, asemenea celorlalte inspectorate din ţară, a efectuat controale, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă.

Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din lege, respectiv:

– măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;

– măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În cadrul acestei acţiuni, în luna august 2020, inspectorii de muncă cu atribuţii de control relaţii de muncă, au verificat un număr de 3 centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor  vârstnice, centre rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, cu privire la modul de respectare a prevederilor art.2 din anexa 1 la H.G. nr.394/2020.

A fost dispusă o măsură de remediere a neconformităţilor constatate, nefiind aplicate sancţiuni contravenţionale.

În luna august 2020, inspectorii de muncă cu atribuţii de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au verificat un număr de 131 agenţi economici menţionaţi la art.5-9 din Anexa 3 la H.G. nr.553/2020 şi la  art.6-10 din Anexa 3 la H.G. nr.668/2020, cu un număr total de 818 salariaţi.

Au fost efectuate un număr de 131 controale, din care 10 s-au desfăşurat noaptea.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sanctionaţi contravenţional un număr de 65 angajatori cu 58 avertismente contravenţionale şi 7 amenzi în cuantum de 7000 lei şi au fost dispuse 65 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

 

 1. Campania naţională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă

În luna august, s-a finalizat campania naţională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă desfăşurată în perioada 15.06.2020-24.08.2020.

Au fost  controlaţi  angajatori care figurează în portalul REGES, cu contracte individuale de muncă suspendate, angajatori  la care există informaţii privind primirea la muncă a salariaţilor cărora le-au suspendat contractele de muncă ,angajatori care, din datele obţinute de la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, rezultă că au solicitat sumele necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art.XI alin.(1) din O.U.G. nr.30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alţi angajatori la care exista suspiciunea de folosire a muncii nedeclarate.

În cadrul acestei campanii, în perioada 15.06 – 24.08.2020, au fost  realizate 368 de controale, parte dintre acestea fiind efectuate noaptea  şi sâmbăta.

Cu ocazia controalelor au fost dispuse 329 de  măsuri de remediere şi au fost aplicate angajatorilor 76 de sancţiuni contravenţionale, iar 21 de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate persoanelor găsite la lucru fără contract individual de muncă. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 520.800 lei. La 16 angajatori au fost depistate 24 de persoane, din care 2 tineri cu vârsta între 15-18 ani, care prestau muncă nedeclarată (21 de persoane nu aveau încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, iar 3 persoane lucrau în perioada în care aveau contractul individual de muncă suspendat). Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată a fost  în cuantum de  480.000 lei. În cazul unui angajator s-au înaintat către organele de cercetare penală, documentele necesare în vederea constatării infracţiunii pentru nerespectarea regimului de muncă al minorilor.

 

III.Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 13 august 2020, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat de la distanţă, actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA AUGUST :

 • Hotărârea Guvernului 588 din 31 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020 553 22 301   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12020   553 22 301   0 38>3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 126 din 31 iulie 2020 pentru modificarea <LLNK 12005 158182 3C1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Legea 164 din 4 august 2020 privind aprobarea <LLNK 12020    63182 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
 • Legea 166 din 4 august 2020 privind respingerea <LLNK 12020    82180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă;
 • Hotărârea Guvernului 603 din 31 iulie 2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului;
 • Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS nr.395/830 din 6 august 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12018 011212H1   0  8>Normelor de aplicare a prevederilor <LLNK 12005   158182 3D1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin <LLNK 12018    15 521231   0113>Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017;
 • Legea 167 din 7 august 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12000   137133 3=1   0 34>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea <LLNK 12002   202 13 281   0 29>art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 131 din 7 august 2020 privind reglementarea unor măsuri;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă ;
 • Legea 170 din 12 august 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12000    16 11 221   0 17>Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
 • Legea 172 din 13 august 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12017    16 10 201   0 17>Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;
 • Hotărârea Guvernului 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 136 din 14 august 2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
 • Legea 179 din 18 august 2020 pentru aprobarea <LLNK 12020    70182 311   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015     0932 2v1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a <LLNK 12020     1 12 261   0 36>Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;
 • Ordinul comun al Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Sănătăţii nr.780/1432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate  pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber,  pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanţă,  pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România,  în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi  a activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv în vederea desfăşurării activităţilor  de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic;
 • Hotărârea Guvernului 692 din 19 august 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12010  1235 22 311   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidate;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 145 din 24 august 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006 95 13 2i1   0 17>Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a <LLNK 12005   158182 3D1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă  a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară,  ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Hotărârea Guvernului 713 din 27 august 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020   668 20 301   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12020   668 20 301   0 38>3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Share:

Lasă un răspuns