Acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local

55
0
Share:
Foto : Bizlaw

Primăria Piatra-Neamț organizează în perioada 05-20 decembrie, sesiune pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Piatra Neamţ, pentru activităţi nonprofit de interes general. Sumele sunt alocate pentru următoarele domeniile de activităţi:

  • Cultură,
  • Social,
  • Educaţie civică,
  • Protecţia mediului,
  • Activităţi pentru tineret și Sport.

Proiectele trebuie să îndeplinească prevederile Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local și pot fi trimise prin poștă sau depuse direct la Registratura instituției, în plic, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Primăria municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra-Neamț, judeţul Neamț, parter.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 20 decembrie 2019, ora 14.00, conform Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, art.20, alin. (2). actualizată.

Pentru mai multe informații accesați link-ul următor : Primaria Piatra Neamț

Share:

Lasă un răspuns